پرسشنامه سنجش رضايت مسافران از خدمات ارائه شده در قطارها مسافر گرامي : در راستای احترام به حقوق مسافرین و ارتقای خدمات ایستگاه، خواهشمند است با تکميل فرم و ارائه نظرات خود ، موجبات تلاش هدفمند براي ارتقاي کيفي وضعيت ایستگاهها در ناحیه اداره کل یزد را فراهم آورید. جنسیت:سن:سطح تحصيلات : شغل:خودرو شخصی:نحوه دسترسی به ایستگاه:مبدا:مقصد:تاریخ تکمیل پرسشنامه:ساعت تکمیل:بررسي نظر مسافر در خصوص خدمات ارائه شدهمیزان رضایت1-1سهولت فرآيند خريد بليت1-2تناسب بهاي بليت با خدمات ارائه شده در قطار 2-1 حرکت قطار در زمان مقرر از ايستگاه مبدا2-2 وضعيت ظاهري داخل کوپه و راهروها (نور و روشنايي)2-3 رضايت مسافر از تنوع و حق انتخاب در ساعت حرکت قطار2-4 وضعيت سرويس هاي بهداشتي قطار2-5 مناسب بودن وضعيت تهويه و دماي داخل کوپه2-6 امکانات جانبي نظير صوتي / تصويري ، نشريات2-7 رفتار و عملکرد رئيس قطار 2-8 رفتار و عملکرد مهمانداران2-9 کيفيت و كميت پذيرايي ارائه شده در کوپه 3-1 نحوه اطلاع رساني در قطارها (اعلام ساعت نماز ، مقصد مسافرين و)3-2 وضعيت وسايل خواب (نظير ملحفه، بالش و ...)3-3 نحوه رسيدگي به شکايات در سفر با قطار (خدمات ارائه شده)3-4 كميت، كيفيت و تنوع غذايي ارائه شده در رستوران4-1 انعطاف پذيري راه آهن در مقابل خواسته هاي جديد مسافرين4-2 ميزان تمايل به استفاده مجدد از قطار براي مسافرت هاي بعدي4-3 ميزان تمايل به توصيه ديگران به مسافرت با قطار4-4 ميزان رضايت كلي مسافر از سفر با قطار-تمايل داريد بيشتر به چه طريقي اطلاعات را دريافت کنيد ؟ -ميزان اطلاع از سامانه صداي مسافر (5149)-به نظر شما مهمترين علت انتخاب قطار به عنوان وسيله سفر چيست ؟ -لطفا پيشنهادات / انتقادات خود را در این قسمت بنویسید . ( دلایل نارضایتی ، امکاناتی که به نظرتان می رسد تا بتوان درارائه خدمات قطار اضافه نمود و ... ) 1-بلیت2-قطار3-خدمات4-رضایت کلی