پرسشنامه نظرسنجی از مشتريان راه آهن مشتري گرامي با سلام و احترام : در راستاي جلب رضايت مشتريان و همچنين ارتقاي سطي كيفي خدمات گروه بازرگاني و بازاريابي اداره كل راه آهن يزد، در نظر داريم با بررسي اين پرسشنامه خدمت رساني بهتر و بيشتر را به شما مشتريان گرامي تحقق بخشيم. خواهشمند است در تكميل اين فرم نهايت دقت خود را مرقوم فرماييد.نوع فعالیت:نوع بار:محل بارگیری:محل تخلیه:موضوعسوالاتدرصد رضایتپاسخگوییچه ميزان از زمان پاسخگويي به درخواستها توسط گروه بازرگاني و بازاريابي رضايت داريد؟تعامل فعالچه ميزان از سهولت ارتباط با مديريت اداره كل در صورت لزوم رضايت داريد؟چه ميزان از دسترسی به کارکنان گروه بازرگاني و بازاريابي رضايت داريد؟چه میزان از وجود سامانه های ارتباطی و اطلاعاتی آنلاين، اتوماسیون اداری،پرتال سازمانی و .. رضایت دارید؟چه ميزان از شناسايي نيازها و انتظارات خود از سوي اداره كل راه آهن يزد رضايت داريد؟مسئولیت پذیري اجتماعيچه ميزان از نحوه بازاريابي و معرفي صنعت حمل و نقل ريلي توسط راه آهن يزد رضايت داريد؟چه میزان راه آهن يزد نقش موثری در توسعه صنايع و معادن استان داشته است؟انعطاف پذیريچه ميزان راه آهن يزد مطابق با نظرات و خواسته های مشتريان خود، خدمات خود را تغییر و یا بهبود می دهد؟چه میزان راه آهن در قبال خواسته های شما در زمینه تعرفه حمل، انعطاف پذیر است ؟ نواوري و خلاقیتچه میزان از پیشرفت و بهبود خدمات ریلی رضایت دارید ؟ چه میزان از نوآوری و ارائه خدمات جدید ریلی از سوی راه آهن رضایت دارید؟ کیفیت خدماتچه ميزان از زمان واگذاري واگن ها رضايت داريد؟چه ميزان از حمل ايمن و مناسب بار خود رضايت داريد؟چه ميزان از اعزام واگن ها و پيگيري محموله تا رسيدن به مقصد رضايت داريد؟چه ميزان از رسيدن محموله در زمان مقرر رضايت داريد؟چه ميزان از امكان رديابي محموله خود تا رسيدن به مقصد رضايت داريد؟ارزش و قیمت خدماتچه ميزان از نرخ كرايه حمل نسبت به ساير شقوق حمل و نقل رضايت داريد؟چه ميزان نرخ كرايه حمل با خدمات ارائه شده متناسب است؟توانایي و دانش کارکنانچه ميزان از راهنمايي و نظارت گروه بازرگاني و بازاريابي در حين عمليات بارگيري / تخليه رضايت داريد؟چه ميزان از دسترسي به آيين نامه ها و بخشنامه ها و مصوبات مربوط به مشتريان رضايت داريد؟رفتار و برخورد کارکنان در ارائه خدماتچه ميزان از نحوه رفتار كاركنان راه آهن يزد رضايت داريد؟ زمان و نحوه رسیدگي به شکایاتچه ميزان از رسيدگي به شكايات و انتقادات و پيشنهادات رضايت داريد؟تصمیم به دریافت مجدد خدماتچه ميزان به استفاده مجدد از خدمات حمل و نقل راه آهن تمايل داريد؟توصیه راه آهن به دیگرانچه ميزان حمل بار از طريق راه آهن را به ديگران توصيه مي كنيد؟میزان رضایت کلي مشتريمیزان رضایت کلی شما از راه آهن در مقایسه با سایر شقوق حمل و نقل چه میزان است؟ پيشنهادات شما جهت بهبود ارائه خدمات گروه بازرگاني و بازاريابي اين اداره كل چيست؟هدف حمل: